loading...

Bộ phim công công xuất cung là một trong nhữ dự án phim được sản xuất tại Hồng Kong. Với sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng phải kể đến như Lê Diệu Tường, Hồ Định Hân, Khương Đại Vệ, Tiêu Chính Nam, Lâm Hạ Vy, Tào Vĩnh Liêm, Trần Quốc Bang, Tưởng Chí Quang, Vương Quân Thanh, Giản Mộ Hoa, Trần Tự Dao, Lý Thành Xương, Hồ Nặc Ngôn, Tuyết Ni, Trần Đình Hân, Vi Gia Hùng, Lý Gia Thanh, Kiều Bảo Bảo, Tiễn Hạo Anh, Dương Thi Mẫn, Hà Nguyên Đông…

cong cong xuat cung

 

Bộ phim công công xuất cung lấy bối cảnh từ cuối những năm của thời kỳ phong kiến khi thời kỳ này sụp đổ cũng là các vị nô bộc của hoàng cung trong đó công công là những người luôn luôn tận tâm tận lực phục vụ nhà cua và lúc họ phải trở về với thực tại an nhàn. Trong bộ phim công công xuất cung có 5 vị thái giám chơi thân với nhau đã bàn nhau cách về vườn quy ẩn mở quán rượu để kiếm kế sinh nhai.